AKAI Mpk MINI3 鍵盤控制器袋 主控鍵盤袋 適用Launchkey mini Akai MPK MINI

AKAI Mpk MINI3 鍵盤控制器袋 主控鍵盤袋 適用Launchkey mini Akai MPK MINI

商品原價 $ 900
商品售價 $ 600
數量:
『 AKAI 鍵盤攜行袋 』

鍵盤控制器袋、主控鍵盤袋

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

⊂ 特 點 ⊃

◌ 保護您的鍵盤控制器不受刮傷、衝擊和撞擊
◌ 手帶設計,攜帶方便

⊂ 規 格 ⊃

◌ Akai MPK MINI :
‐ 尺寸 30x18 cm
‐ 深度 3~5 cm
‐ 適用 AKAI Mpk MK2、Launchkey mini

◌ Akai MPK MINI3 :
‐ 尺寸 34x4 cm
‐ 深度 9 cm
‐ 適用 Mpc studio2、novation launchkey

登入

登入成功